Lähetystyö Kuusankosken seurakunnassa

Lähetystyö korostaa vahvasti toisista huolehtimista. Se ei ainoastaan anna mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön Kuusankoskella vaan se toimii myös globaalina heikoimpien puolestapuhujana. Lähetystyö on konkreettista palvelua kehitysmaissa, jossa pahimmillaan ihmiset näkevät nälkää ja ympäristö tuhoutuu.  Lähetystyön tavoitteena on, että seurakunnan jäsenyys vahvistuisi kaikkialla maailmassa, huolenpito myös lähetyskentillä kasvaisi, koko maailmanlaajassa kirkossa.

Kuusankosken seurakunnalla on seitsemän nimikkosopimusta viiden eri lähetysjärjestön kanssa.

Lähetystyön nimikkosopimus on kuin seurakunta nimikoisi tai ottaisi nimelleen oman lähetystyöntekijän tai perheen, jota juuri he tukevat. Myös kokonaisia työalueita tai projekteja voi ottaa nimikkokohteeksi. Nimikkosopimuksen solmivat seurakunta ja lähetysjärjestö ja se koostuu lähinnä kannatussummasta ja sitoutumisesta rukoilla juuri näiden lähettien tai työalueen puolesta esim. jumalanpalveluksen esirukouksessa.

Kuusankosken seurakunnan nimikkosopimukset sijoittuvat tällä hetkellä lähinnä Aasiaan ja Oseaniaan. Nimikkolähettejä ja -perheitä on kaksi: Brownien perhe on Papua-Uudessa-Guineassa ja Nummelat ovat Japanissa.

 

Pakistan

Pakistan on yksi maailman vaarallisin maa kristityille. Siellä kristityt elävät vainojen ja vaarojen keskellä ja kuuluvat useinmiten yhteiskunnan alimpaan luokkaan. Tällä hetkellä maa on liian vaarallinen suomalaisille lähetystyöntekijöille. Kuusankosken seurakunta tukee Pakistanin kirkon Peshawarin hiippakunnan evankelioimistyötä Suomen Lähetysseuran kautta. 

Pakistanissa toiminta on keskittynyt koulutukseen, kristilliseen kasvatukseen ja terveydenhuoltoon. Lähetysseura tukee myös paikallisia kristillisiä järjestöjä. Kummityöllä tuetaan 950 vähävaraisen lapsen koulunkäyntiä Peshawarin hiippakunnassa.

Alueen väestön koulutus- ja tulotaso on alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Keskeinen väline ihmisten elämäntilanteen vahvistamiseen on lukutaito. Siksi Peshawarin hiippakunta pyörittää kaikille avointa lukutaito- ohjelmaa. Lukutaito-ohjelman ohessa on myös ompelu- ja käsientaito kursseja naisille.

Myös raamatunkäännöstyö on tärkeää vähemmistökielisillä alueilla. Khyber Pakhtunkwan maakunnassa enemmistön äidinkieli on pashtu, jolle Vanhaa Testamenttia paraikaa käännetään.

Islamilaisessa maassa, joka rajoittaa vahvasti muiden uskontojen julkista opiskelua, kirjekursseilla on erityinen merkitys. Maan yleiskielellä, urduksi, on 16 kurssia. Peshawarin raamattukirjekurssikeskuksen kautta voi opiskella myös englannin- ja pashtunkielisiä kursseja.

Peshawarin hiippakunnan kasvatustyö keskittyy toimintaan naisten, lasten ja vammaisten parissa. Lisäksi Lähetysseura tukee Peshawarin hiippakunnan tekemää eri uskontojen välistä dialogia ja edistää näin rauhan rakentamista.

Lisätietoa Suomen Lähetysseuran työstä Pakistanissa.

Lapsia Tansaniassa

Raamatunkäännöstyö Kiinassa

Nanjingissa Kiinassa on toiminut Ystävyyden säätiön raamattupaino, Amity Press vuodesta 1987. Nanjingin raamattupainossa on painettu 135 miljoonaa Raamattua, joista yli 70 miljoonaa jakeluun Manner-Kiinassa. Kirjapainossa painetaan Raamattuja myös vientiin muihin Aasian maihin. Kiinan raamattu-jakelusta vastaavat Kiinan kristillisen neuvoston (China Christian Council) 70 jakelukeskusta.

Raamattupainatusten ja jakelun lisäksi tukea tarvitaan raamatunkäännöstyöhön Kiinan vähemmistökielille. Yunnanin maakunnan väestöstä kolmannes puhuu äidinkielenään jotakin vähemmistökieltä. Alueella tehdäänkin raamatun-käännöstyötä seitsemälle kielelle. Kristittyjä on Kiinassa virallisen tiedon mukaan 30 miljoonaa.

- Sisareni ja veljeni rukoilevat puolestani ja nautin siitä, kun laulamme yhdessä virsiä. Pian seurakuntaan liityttyäni ystäväni vei minut lähikaupunkiin ja ostin oman Raamatun. Ilokseni minulla oli varaa siihen, kertoo iäkäs Wu Xiu Ying, joka lukee Raamattua päivittäin näkönsä heikentymisestä huolimatta.

Hongkong

Hongkong on ollut osa Kiinaa vuodesta 1997. Hongkongin erityishallintoalueella Lähetysseuran yhteistyökirkko on Hongkongin evankelisluterilainen kirkko (The Evangelical Lutheran Church of Hongkong, ELCHK).

Lähetysseuran työ Kiinassa kattaa yhteistyön Hongkongin luterilaisen kirkon kanssa sekä yhteistyön Kiinan kristillisen neuvoston kanssa Manner-Kiinassa. Lähetysseura tukee luterilaisen kirkon toimintaa ja teologista koulutusta. Lisäksi Lähetysseura tukee sosiaalityötä, mm. huumevieroitustyötä ja vammaisten lasten kuntoutustyötä.

Honkongista käsin tehdään myös työtä Kiinassa.

Ulla Tuovinen on lähetystyössä Hongkongissa

Kuusankosken seurakunnan entinen kanttori Ulla Tuovinen on lähtenyt 1.9. kirkollisen työn koordinaattoriksi Hongkongiin. Työhön kuuluu matkoja eri puolille Kiinaa ja Taiwania.

Lisätietoa Suomen Lähetysseuran työstä Hongkongissa.

Kylväjän juutalaistyö

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä tekee työtä Israelissa, Ukrainassa ja Venäjän juutalaisten keskuudessa, missä toiminta keskittyy Pietarin alueelle.

 

Kylväjän työ Pietarin juutalaisten parissa on osa Inkerin kirkon toimintaa, ja se toteutetaan kiinteässä yhteydessä Inkerin kirkkoon. Työn hedelmänä on syntynyt messiaaninen luterilainen pyhän Johannes Kastajan seurakunta Pietariin.

Ukrainassa työ keskittyy Odessaan, jossa asuu arviolta 30.000 juutalaista. Kylväjän työntekijät toimivat siellä Jews for Jesus -järjestön työyhteydessä.

Olennainen osa Israelin työstä on henkilökohtaista todistamista ja kiinnostuneiden juutalaisten johdattamista kristilliseen uskoon. Lisäksi tuetaan Jerusalemin Caspari-keskusta ja tehdään diakoniatyötä apua tarvitsevien ihmisten parissa. Etiopiasta muuttaneiden juutalaisten keskuudessa on vuosien aikana syntynyt vireä omaehtoinen seurakuntatyö.

Lisätietoa Kylväjän juutalaistyöstä.

Mathilinkieliset radio-ohjelmat Intiassa

Radio on tärkeä viestintäväline maassa, jossa huomattavalta osalta väestöstä puuttuu luku- ja kirjoitustaito.

Monikielisessä ja -kulttuurisessa maassa evankeliumikin on kerrottava useilla kielillä: Intiassa puhutaan yli 1700 kieltä tai kielimurretta. Arviot kristittyjen määrästä vaihtelevat kahdesta kuuteen prosenttiin. Hinduja intialaisista on 81 prosenttia, muslimeja on noin 12 prosenttia.

Sanansaattajat tukee Biharin osavaltioon radioitavia maithilin ja magahinkielisiä ohjelmia. Ohjelmat tuottavat kansalliset kristityt ja ne radioidaan Trans World Radio (TWR) Intian kautta.

Lisätietoa Sanansaattajien työstä Intiassa:

http://sansa.fi/etusivu-2/tyomme-maailmalla/intia/

Ota yhteyttä

Pauli Heinola
Kappalainen
Kuusankosken seurakunta
 
Susanna Roitto
Lähetyssihteeri
Jaalan kappeliseurakunta
Kuusankosken seurakunta
 

Hongkong

Hongkong on ollut osa Kiinaa vuodesta 1997. Hongkongin erityishallintoalueella Lähetysseuran yhteistyökirkko on Hongkongin evankelisluterilainen kirkko (The Evangelical Lutheran Church of Hongkong, ELCHK).
Hongkongin luterilaisessa kirkossa Lähetysseuran työntekijät osallistuvat:
- seurakunta- ja evankelioimistyöhön
- teologiseen opetukseen ja
- sosiaalityöhön erityisesti huumeongelmaisten parissa

Honkongista käsin tehdään myös työtä Kiinassa

Lisätietoa Suomen Lähetysseuran työstä Hongkongissa: http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/www/lahetysseura/etusivu/tyomme/maat/lahetystyo_kiinassa/