Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia sukuselvityksiä tehdään keskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella. Todistusten toimitusaika on 2-3 kuukautta. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Huom. Kouvolan seurakuntayhtymä on yksikielinen. Teemme sukututkimuksia vain suomenkielellä.

Mikäli sukututkimusta pyydetään elävästä henkilöstä, tulee pyynnön tekijän toimittaa henkilötietolain (52371999) 10§ mukainen rekisteriseloste. Lomakemalli ja täyttöohjeet rekisteriselosteen laatimista varten: Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Sen voi lähettää:

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, etteivät he halua käyttää henkilötietolain 30§ antamaa oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Välttämättömiä tietoja sukututkimuspyyntöä tehdessä

  • Henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja -paikka
  • Muuttoaika seurakuntaamme / sieltä pois (jos ei ole syntynyt / kuollut Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnassa)
  • Tieto siitä, missä laajuudessa tietoja tarvitaan (esim. lapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat jne)
    Viitehenkilöistä merkitään todistukselle vain nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolintieto. Mikäli viitehenkilöstä halutaan lisäksi muita tietoja, tulisi hänestä tehdä oma tilaus.
  • Mahdollinen tutkimukseen käytettävä tunti- / euromääräinen rajoitus
  • Tilaajan tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

Sukututkimuksen voit tilata

  • Sähköisellä lomakkeella (Lomake on tallennettava ensin omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeenä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.)
  • Kirjeitse: Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
  • Sähköpostitse: keskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Sukututkijat

Sukututkijoiden on mahdollista tulla itsenäisesti tutkimaan 100 vuotta vanhempia kirkonkirjoja mikrofilmilaitteella. Luvan omaehtoiseen sukututkimukseen antaa keskusrekisterin johtava toimistosihteeri Sirpa Sirén, puh. 040 522 7292.